White Salmon 호텔, White Salmon 아파트, White Salmon 내 숙박